Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Magdalena Pożarska-Zarzecka

Katarzyna Snarska

metka Psycholog, psychoterapeuta

telefon535 721 161

 

 
Nazywam się Katarzyna Snarska. Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym we współczesnym ujęciu. Terapia poznawczo-behawioralna jest popartą badaniami i jedną z najskuteczniejszych niefarmakologicznych metod leczenia, opartą o model mających swoją strukturę i zorientowanych na działanie sesji. Ten model pracy poznałam podczas studiów w King's College oraz stażu i pracy w Springfield University Hospital w Londynie. Terapia psychodynamiczna wykorzystuje bardziej dyskursywny i swobodnie płynący sposób rozmowy nastawiony na słuchanie; odnosi się m.in. do doświadczeń z dzieciństwa, relacji ze znaczącymi osobami i konfliktów wewnętrznych. Umiejętności terapii w nurcie psychodynamicznym nabyłam na 4-letnim kursie Psychoterapii Psychodynamicznej zorganizowanym przez Oddział Leczenia Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zgadzam się z Aaronem Beck, amerykańskim psychiatrą, jednym z twórców terapii poznawczo-behawioralnej, który uważał, że oba te rodzaje terapii mogą się wspaniale uzupełniać.

Mam wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Umiejętności kliniczne w zawodzie rozwinęłam zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, m.in. w Ośrodku Adopcyjnym i w Poradniach Rodzinnych we Wrocławiu oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Psychiatrycznym i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Londynie.

Pracuję z młodzieżą 16-18 lat i z osobami dorosłymi. Do Gabinetu zapraszam osoby, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych, ataków paniki, obniżonego nastroju, depresji, spektrum zaburzeń nastroju, niskiego poczucia własnej wartości, które mają trudności w radzeniu sobie ze stresem, mają problemy ze snem, cierpią na bezsenność, samookaleczają się, znajdują się w sytuacji kryzysowej.

Pracuję także z rodzicami dzieci w wieku 5-11 lat, a nie bezpośrednio z dziećmi, ponieważ to rodzice są z dzieckiem na co dzień, a nie terapeutka. Wprowadzając stopniowo drobne zmiany, mogą oni doświadczyć poprawy w zachowaniu dziecka. Pracuję w oparciu o konkretne programy w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, których skuteczność jest poparta badaniami.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
 
TOP do góry home do strony głównej