Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Magdalena Pożarska-Zarzecka

Magdalena Pożarska-Zarzecka

metkapsycholog, psychoterapeutka

telefon512 012 900

mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jestem psychoterapeutką, psychologiem. Pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej), akcentującej empatyczną i autentyczną relację, w której Klient, w swoim własnym tempie, może wyrażać siebie: doświadczać uczuć, emocji, odczuć z ciała, myśli, często tych bolesnych, wstydliwych, zagrażających lub do tej pory niedostępnych. Towarzyszę Klientowi w pracy nad pogłębianiem Jego wewnętrznej integracji i zdolności do samoregulacji, które w wyniku różnych trudnych lub traumatycznych doświadczeń życiowych uległy rozstrojeniu na poziomie układu nerwowego, powodując liczne objawy: lęk, depresję, zaburzenia snu, odżywiania, zaburzenia kompulsywne, tożsamości, uzależnienia, bóle psychogenne, wyczerpanie, niską samoocenę, toksyczny wstyd czy chroniczne samoosądzanie.

Zawsze poruszają mnie momenty, w których w Kliencie dochodzi do zmiany: gdy zwiększa się Jego osobisty potencjał, gdy staje się On bardziej otwarty, autentyczny, odpowiedzialny i wolny, gdy zaczyna swobodnie czuć, realnie widzieć swoje zasoby i ograniczenia oraz podążać w takim kierunku i tworzyć taką relację ze sobą i światem, która Go głęboko zadowala i prawdziwie wyraża.

W swojej pracy chętnie korzystam z dorobku innych podejść psychoterapeutycznych (gł. poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego) oraz terapii i metod zorientowanych na pracę z ciałem (Focusing, Terapia Skoncentrowana na Emocjach - EFT, NARM, Mindfulness).

Zapraszam osoby, które:
- cierpią z powodu przeżytych traum, są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć i zaniedbań, doświadczyły parentyfikacji (np. DDA, DDD);
- przeżywają konflikty wewnętrzne lub kryzysy w różnych obszarach życia (w tym kryzysy egzystencjalne np. połowy lub schyłku życia);
- zmagają się z chorobą somatyczną (np. onkologiczną) lub psychiczną (np. schizofrenią) lub są członkami rodzin osób chorujących i potrzebują wsparcia psychologicznego;
- doświadczyły różnych strat (np.: utraciły bliską osobę, ważną relację, zdrowie, pracę, sens i cel w życiu);
- przeżywają problemy emocjonalne (nie potrafią wyrażać lub regulować emocji, nie wiedzą, co czują lub też silnie odczuwają samotność, pustkę, bezradność, przygnębienie, brak satysfakcji;
- są wobec siebie bardzo krytyczne, wykazują nadmierny perfekcjonizm;
- są wysoko wrażliwe (doświadczają nadmiaru bodźców, emocji, często odczuwają zmęczenie);
- doświadczają trudności w kontakcie z innymi (np. są wrażliwe na ocenę, odrzucenie, ekspozycję społeczną, czują się nierozumiane, nie potrafią stawiać granic, dbać o swoje potrzeby, swobodnie wyrażać siebie);
- prezentują autoagresywne zachowania (np. okaleczają się);
- cierpią na bóle niewiadomego pochodzenia;
- są niezadowolone z jakości swojego życia, szukają dalszych dróg rozwoju, chcą przeżyć swoje życie w zgodzie ze sobą w sposób jak najbardziej pełny i świadomy.

Doświadczenie zawodowe:
- obecnie: psycholog psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie (PZP, Oddz. Stacjonarny i Oddz. Dzienny Psychiatryczny), terapia indywidualną i grupową, grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących na schizofrenię;
- psycholog w ZLŚ w Centrum Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień i Padaczki w Białymstoku (terapia indywidualna, grupa wsparcia oraz psychoedukacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- staże kliniczne: SPP ZOZ w Choroszczy (Oddz. Ogólnopsychiatryczny oraz Oddz. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych).

Dyplomy i certyfikaty
- Szkoła Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie;
- Psychologia (specjalność: kliniczna), Uniwersyet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie;
- Psychosomatyka i somatopsychologia, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie;
- Szkoła Trenerów METRUM Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne z siedzibą w Katowicach;
- Filologia polska (specjalności: pedagogiczna i kulturoznawcza), Uniwersytet w Białymstoku.

Wybrane szkolenia specjalizacyjne:
- NARM (Neuroafektywny Model Relacyjny) – szkolenie dla terapeutów traumy rozwojowej;
- Simontonowska terapia poznawczo-bechawioralna (program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną...);
- Psychoterapia psychoz w kontekście środowiskowym;
- Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ);
- 8-tygodniowy trening MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction);
- Dialog motywujący - szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych;
- Socjoterapia.

Publikacje:
• Pożarska-Zarzecka M., Oleś P. Dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne i bilans życia w wieku starszym, Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4,s. 57-70.
• Kulmacz A., Sańko-Sawczenko M., Pożarska-Zarzecka M., (2012). W stronę tożsamości pełnej, wielowymiarowej W: Edukacja w Samorządzie Białegostoku. Ku mądrej i atrakcyjnej szkole, Białystok: Wydawca Miasto Białystok.

TOP do góry home do strony głównej