Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

3wymiary-logo-blue-300x155

Jesteśmy grupą Osób, które łączy pewien sposób widzenia i rozumienia natury człowieka.

Bliskie nam jest podejście, które zakłada, że człowiek, jakkolwiek podlega różnym wpływom wynikającym z konstrukcji psychofizycznej, biografii, okoliczności życia, to w swej istocie jest wolny i zdolny do przekraczania różnych ograniczeń.

I chociaż ukończyliśmy różne szkolenia terapeutyczne, to w psychoterapii bliski nam jest nurt określany jako humanistyczno – egzystencjalny. Staramy się towarzyszyć każdej Osobie w jej drodze ku lepszemu zrozumieniu siebie, dokonywaniu zmian w życiu prywatnym jak i zawodowym, rozwiązywaniu problemów. Zapewniamy atmosferę bezwarunkowej akceptacji, empatycznego zrozumienia i szacunku.

gabinet02-768x511

 

DSC 0331-768x511

Każdą Osobę, która chce skorzystać z pomocy w naszym Centrum staramy się zrozumieć w całej złożoności jej egzystencji. Uwzględniamy fakt, że poza dyspozycjami wewnętrznymi Osoba zawsze znajduje się w jakiejś sytuacji, która na nią oddziałuje i która czegoś od Niej wymaga w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wspólnie stawiamy pytania i poszukujemy na nie odpowiedzi oddając do Państwa dyspozycji całą naszą wiedzę, umiejętności i zaangażowanie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszą ofertą naszego Centrum.

 

Zapraszamy

Zespół Centrum Psychoterapii „Trzy Wymiary”

  

Dlaczego „Trzy Wymiary” ?

Nazwa naszego Centrum nawiązuje do koncepcji Wiktora E. Frankla (1905 – 1997), wiedeńskiego neurologa i psychiatry, dla którego ważna była zdolność człowieka do poszukiwania sensu w życiu i jego urzeczywistnienia poprzez realizację wartości.

Frankl widział człowieka jako istotę, której życie toczy się w trzech wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym(osobowym, który jest typowo ludzki). Każdy z tych wymiarów ma swoją specyfikę i dynamikę, mimo to stanowią one jedność, nierozerwalną całość obecną w każdym momencie życia.

Wymiar fizyczny

Człowiek, jako istota fizyczna, ma potrzeby biologiczne i dąży do ich zaspokojenia (sen, jedzenie, ruch, seks). Nasza biologiczna natura, poprzez ciało, daje podstawy naszemu istnieniu, stanowi fundament bytu. Ciało ma swoje prawa, które, gdy są w równowadze, stają się źródłem uczucia dobrostanu i harmonii. Ciało ma wigor. No i wyznacza kres naszego biologicznego życia.

Wymiar psychologiczny

Człowiek jako istota psychiczna – dąży do przyjemnych uczuć, redukcji nieprzyjemnych napięć i doświadczanej w związku z tym ulgi . Ten wymiar odnosi się do faktu przeżywania emocji, odczuwania i zaspokajania impulsów. Tu również lokują się nasze cechy osobowości i coś co potocznie możemy określić witalnością.

Wymiar osobowy

Ten specyficzny wymiar odnosi się do tego „kogoś”, kto we mnie mówi „Ja”. „kto” ma jakieś cechy osobowości, „kto” przeżywa emocje i odczuwa impulsy, „kto” również cierpi. To jest właśnie Osoba w nas.

 

Wykraczając poza sferę psychofizyczności, człowiek bowiem jako Osoba, istota duchowa, szuka w życiu sensu i wartości, wiary, miłości, wolności, odpowiedzialności, sprawiedliwości. Na tej drodze napotyka na różne wyzwania. Może też zachować wobec siebie dystans, ustosunkowywać się do siebie samego i świata oraz podejmować decyzje, nakierowując się na wybrane wartości. Dysponując swoją wolą potrafi podejmować działania, które np. nie są nastawione na doświadczenie ulgi, do tego bywają nieprzyjemne lub związane są z wysiłkiem, a więc wymagają przeciwstawienia się swojej wygodzie lub impulsom. Osoba też przyjmuje postawę wobec spraw i zdarzeń, na które nie ma wpływu. Osoba, poprzez to, że wnosi samą siebie do świata wpływa na kształt rzeczywistości. Jeśli mówimy o sile ducha to właśnie mówimy o sile ducha Osoby.